BEWi Produkter

BEWiSynbra Group är en av norra Europas största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWiSynbra Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder och partners. Tillsammans med dem ska vi möta och hitta lösningar på framtidens ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar. EPS, som är fokus för BEWiSynbra-gruppens verksamhet, har flera ekologiska fördelar jämfört med liknande material. Vårt arbete har länge fokuserats på ytterligare förbättringar av dessa egenskaper samt att utveckla nya applikationer.

Läs mer